Бедствия и оцеляване

0 / 6
Рейтинг: 6 / 6 от 1 потребители
Снимка: ibd Корица на книгата

ПРЕДГОВОР

 

“Разглеждайте трудността, докато е още лека. Запознавайте се с голямото, докато е още малко. Най-трудните подвизи в света отначало са най-лесни; най-големите дела отначало са малки”

Лао Цзи( IV в. пр. н.е Древнокитайски флософ, създател на школата на даосизма)

            Няма съмнение, че ставаме очевидци на промяна на климата в рамките на един човешки живот. Учените алармират, че глобалното затопляне е факт. Хората, със своята стопанска дейност променят околната среда. Честотата на катастрофалните природни бедствия нараства с всяка година.

            Данните предоставени от Geochance показват,че през последните 10 години от земетресения са загинали с 42% повече хора, отколкото през последните 50 години. Жертвите на вълните убийци цунами са отнели живота на повече от 10 пъти повече хора, отколкото през изминалите 100 години. Наводненията са все по-мащабни, продължителни и смъртоносни. Активността само на изригналите вулкани, са над средните показатели за предходния период от 150 години.

            Как може да се спасим и оцелеем, когато живеем в един свят, люшкащ се в потока на природните катаклизми? 

            Едва ли може да ги предотвратим – не е нито по силите, нито по нашите възможности. Но може да положим поне малко усилие да бъдем подготвени, да знаем какво може да ни се случи и да реагираме според възможностите си и придобити познания, за да предпазим както нас самите, така и нашите роднини, приятели и непознати.

            В книгата се разглеждат най-значимите природни катаклизми – земетресения, свлачища, наводнения, пожари, бури и светкавици, лавини и много други, както и индустриалните катастрофи – радиационни и ядрени, химически и биологически, поражения от газови аварии и взривове от пиротехнически съоръжения и боеприпаси.

 

  

 

Основавайки се на придобит и споделен опит, доклади и статии в специализирани издания, интерент, публикации и много разговори и дискусии с хора, призвани да извършват спасителни дейности, се постарах да обобщя, доколкото мога, техните умения, знания и препоръки, и да посоча основните правила, за действие в критични ситуации, където и секундите са ценни за спасението на човешкия живот.

            Целта която си поставих, е тази книга да бъде увлекателно и полезно четиво и първа стъпка към превръщане на книгата от корично издание, в ценен интерактивен справочник, с много анимирани и видео материали. Чрез интересно и атрактивно обучение, да помогне на всички специалисти и широката общественост, за повишаване на своята, а и на близките си безопасност. Всеки да може да получава надеждно актуална и непрекъсната информация за възникнали кризисни събития и препоръки за действие в района, където пребивава. Желанието ни е, такъв справочник да може да се използва от всеки и на всяко място чрез съвременните мобилни технологии.

 


            В поцеса на работа по книгата прегледах много документи, сайтове, програми и ръководства за защита в случай на природни бедствия или индустриални катастрофи.

            Основните актове, регламентиращи превантивната дейност на защитата при бедствия в България са Законът за защита при бедствия и Националната програма за защита при бедствия.

            България е страна с относително висока опасност от природни катаклизми – наводнения, пожари, земетресения и др. Не по-малък е рискът и от индустриални аварии и катастрофи.

            Към 31.12.2012 г. работят 77 предприятия, класифицирани и регистрирани като „предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал” и 91 предприятия като „предприятия и/или съоръжения с нисък рисков потенциал” с потенциал за големи аварии с опасни вещества. Това са предимно предприятия от химическата промишленост, производство и съхранение на взривни вещества и утилизация на боеприпаси, както и предприятия за нефтопреработка и търговия с петролни продукти, природен газ и пестициди/биоциди.

                Сериозните промишлени аварии могат да имат тежки последствия върху населението и околната среда. Въздействието от подобни аварии може да засегне територии извън границите на България. Не сме предпазени от трансгранично замърсяване и от други предприятия извън пределите на страната.

            Единствената процедура, която ясно е разписана и е насочена към населението е Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението (сиренна система). Тя създава възможност за едновременно оповестяване на големи групи хора за предстоящо или настъпило бедствие. Другите унифицирани документи са формите, които се подават към националното радио и телевизия за съобщение при възникнали събития.

            През последната година за първи път се появи и наложи гражданска инициатива за измерване концентрацията на финни прахови частици и показване на карта на замърсяванията в реално време.

            Почти всички  методики и процедурите за реакция в кризистна ситуация са насочени съвсем етествено към отговорните институции – министерства и ведомства. И нито една не е поставила своя приоритет за информиране и подготовка на населението при кризи, а още по-малко индивидуално предупреждаване.

            На практика няма единна и стандартизирана обучителна програма за подготовка на населението за оказване на подкрепа и взаимопомощ при бедствия, аварии и кризи. Няма обучителна програма за подготовка на хората от уязвимите групи за намаляване на последиците от бедствия, аварии и кризи, насочени към техните специфични нужди.

            Обучението и тренировките за адекватно поведение по време на природни бедствия и промишлени аварии е необходимо да се провеждат по утвърдени графици, като главно внимание се отдели на децата от детските градини, учебните заведения и уязвими групи от хора.

            С тази книга искаме да запълним една съществена празнина в разясняване на различните природни и индустриални бедствия и аварии, правила и процудери за действие при кризисни събития, които могат да се случат всеки момент и да засегнат големи групи от населението, където самите ние да се окажем в епицентъра на бедствието.

            Всяка глава разглежда отделно събитие – природно бедствие или индустриална катастрофа. В началото посочваме реални бедствия, причинили много разрушения и страдания. Много от посочените катастрофални събития са се случили в отделни държави, но са засегнати големи групи от хора в различни държави, дори в различни континенти.

            Посочили сме най-важните характеристики на всяко катастрофално събитие – земетресение или ядрена авария, наводнение или взрив на газ. Много от посочените катаклизми или аварии са комбинация от няколко взаимо свързани явления. Често едно земетресение отключва възможността за образуване на цунами, а те от своя страна (и в комбинация със земетресението), могат да доведат до пожари или ядрена катастрофа, както се случи с атомната централа Фукошима през 2011 година. 

            Последователно се описват, какви мерки трябва да се предприемат, за да се предпазим от последиците на едно природно бедствие или индустриална катастрофа. Какви индивидуални средства за защита се използват във всяка една възможна катастрофа.

            Дадени са препоръки за необходимия минимум от индивидуални средства за защита, лични пакети с храна, медикаменти и др., които трябва да са на удобно място в случай на необходимост от бърза реакция и евакуация.

            Посочена е необходимостта от периодични обучения на работното място, учебно заведение или удома за поведение в случай на природно бедствие.

            Внимание е отделено на  психологическата подкрепа на пострадалите от някое катастрофално събитие. Особено чувствителни и уязвими са децата, възрастните, жените и хората със специални потребности. Никой не знае как ще реагира в една стресова обстановка. Дали човек ще се държи хладнокръвно, или ще изпадне в паника, дали ще помогне на нуждаещите се от помощ или сам ще стане опасен за околните, едва ли ще        узнае, ако не се окаже лице в лице с опасността. Но и тези качества също подлежат на тренировки за психическа устойчивост.

            Накратко се разглеждат въпросите за застрахователните събития, необходимостта от застраховане на имуществото и живота. Самите застрахователни дружества ще видят приложението на някои съвременни технологии за прогнозиране и оценка на вече възникнали щети.   

           За реклами и заявки: info@ibd.bg

 

 

 

 

 

0 / 6
Рейтинг: 6 / 6 от 1 потребители

Реклама:

Коментирай

Попълнете кода от изображението:
IBD.bg ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.
коментари0
Предишна статия

АКЦЕНТИ

Присъединете се към нас