За нас

Пред вас любознателни читателю е най новият сайт за общество, бизнес, наука, техника и технология.

Каква е идеята на създателите на сайта с подобна тематика?

Да създадем сайт, който е интересен за читателите с определена научно техническа и бизнес насоченост и които съзнават, че науката, техниката и технологията не са изолирано явление, а тясно свързано с нашето общество и решаването на поблемите които стоят пред него. Не е задължително те да са тясно специализирани. Дори общочовешките ценности, немога до стоят изолирано сами за себе си. Разсъжзавайки над който и да е проблем свъзан с културата, образованието дори вярата и религията, неминуемо ще стигнем до дъблоките корени на асрономията, физиката и другите точни науки. Нима може да да се докоснем, дори и мимолетно, до отговорите на въпросите свързани с произхода на живота, тайните на Вселената, въпросите на паметта, чувствата, възприятията без да се позовем отново на физиката и астрономията, микробиологията и биофизиката, на биониката и генетиката. Всеки ден все повече гранични научни области обидиняват усилията си да дадат по-точни отговори на поставениет от нас въпроси.

Наистина интернет е място където може да се намерят отговорите на множество  въпроси. Да се придобият сведения за всички последни постижения на науката и техниката (а далина всички?), да се намерят специалисти и фирми, които имат определено научни интереси и които биха били склонни да ги споделят с широката общественост.

Много от нашите приятели споделят, че самите та имат какво да кажат, но им липсва подходяща среда и читатели, които имат съответната подготовка и могат да оценят техните възгледи, могат да добавят свои концепции и коментари и изобщо да направят пряк контакт със съмишленици.

На запад от десетиления е развито до съвършенство връзката между образование, наука и бизнес. В българия за съжаление, тази връзка се  еизгубила, критериите за оценка на постиженията са субективни, на ниско ниво и с много малка практическа полза. Бихме желали, да разкажем ние, или вие, за вашия опит, вашите идеи и добри практики в тази насока. Ще бъдем доволни и щастливи ако дори и още едно търговско дружество участва и проекти на научни организации, университети или институти.

За търговските дружества – малки и големи, ще се опитаме да създадем подходяща среда, както за търговски, така и за научен обмен. За българските и чуждестранни дружества, ще предложим различни форми за оценка на техните инвестиционни намерения. Специализирани проучвания както за бизнес средата и основни икономически показатели, така и до запознаване с дейността на конкретна фирма и организиране на бизнес посещение по предварително съгласувани програми.

Каква е целта която си поставяме?

Да използваме световната финансова и не само финансова криза и да превърнем науката отново в могъща производителна сила. Едва ли има правилник за прилагане на научния метод в производсвото, но определено има основни принципи, които ако не се следват, ще ни доведят до разруха, нищета и самоунищожение.

Ние се интересуваме както от корифейте в науката и техниката, така и от ентусиазираните млади хора, които искат до споделят своите идеи. Ще дадем трибуна на всички, които има какво да кажат и предложат.

Заедно с въпросите които вълнуват бизнеса и науката няма да стоим настрана и от горещите теми, които обществото ни обсъжда, безпокои се от тях и търси надежда за своето благополучие.

Интересна ли е само по себе си науката? Престижно ли е човек да се занимава с научна дейнст? Каква е връзката между науката и производството? Бягат ли младежите от науката?

Какато казва самият Айзък Азимов “ ....създаването на впечатлението, че науката е някаква неразгадаема магия, достъпна само до малцина избраници, които са подозрително различни от останалите хора, може да накара много младежи да се отвърнат от науката”.

С различни статии от областта на природо-математическите науки, искаме да предложим интересни статии с богат илюстративен материал, коментари и научна информация. Специално внимание ще отделим на проблемите свързани с ядрената енергетика, радиобиологията, дозиметрията.

Ще разгледаме въпросите за нашата галактика, Слънцето и влиянието на слънчевата активност върху Земята и човека. Произхода на света, Енергетиката и високите енергии, новите възобновяеми източници на енергия, нови технологии за проучване и добив на подземни богатства – специално за шистовия газ, атомна и термоядрена енергетика и още много други теми.

АКЦЕНТИ

Присъединете се към нас