Математика

Математика за деца до 6 годинки

Някои лесни метода за събиране, изваждане, умножение и деление за деца, които още не посещават училище.

ДЕТЕРМИНАНТА НА ФУНКЦИЯ НА ДВЕ ПРОМЕНЛИВИ

Дискретните числови матрици са правоъгълни или квадратни таблици от числа. Всеки елемент на дискретна числова матрица може да се разглежда като конкретна стойност на функция a(i,j), при конк...

МАТЕМАТИКА ВЪВ ВСЕКИДНЕВИЕТО

Лицето на един триъгълник е равно на корен квадратен от произведението на радиусите на вписаните в него окръжности....

НЯКОИ МАТЕМАТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ОТ ФИЛОСОФИЯТА НА СВЕТА ОКОЛО НАС – ЧАСТ 3

Дискретни и континуални пространства – локални контравариантни и ковариантни базиси

НЯКОИ МАТЕМАТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ОТ ФИЛОСОФИЯТА НА СВЕТА ОКОЛО НАС – ЧАСТ 2

Крайномерни пространства и безкрайно мерни дискретни и континуални пространства

ФУНКЦИЯТА НА ДИРАК, НЕЙНИТЕ ПРОИЗВОДНИ И ИНТЕГРАЛНОТО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА ЛАПЛАС

Разгледани са основните свойства на символа на Кронекер и аналогичните свойства на функцията на Дирак.

РЕШАВАНЕ НА ОБИКНОВЕНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ НА ОСНОВАТА НА ИНТЕГРАЛНОТО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА ЛАПЛАС

Изложеният подход на решаване на диференциални уравнения дава възможност за намиране на преки връзки между структурата на уравнението, структурата на неговите начални условия и структурата ...

МАТЕМАТИКА ВЪВ ВСЕКИДНЕВИЕТО – ЧАСТ 9

На предварителният изпит по математика – второ ниво за СУ “Климент Охридски” бе предложена любопитна задача....

АКЦЕНТИ

Присъединете се към нас