РАДОН - ТИХ УБИЕЦ

0 / 6
Рейтинг: 6 / 6 от 3 потребители
Снимка: интернет

Опасност от радон в жилищните сгради

Всички ние, през целия си живот, сме изложени на радиоактивно облъчване. Независимо дали искаме или не, дали се предпазваме или не, ние сме потопени в океан от радиоактивност.

И това е така още от Сътворението. Трудно е дори да си представми, че е възможно да живеем в стерилна на радиоактивно излъчване среда. Дори нямаме на идея до какво би могло да доведе това.

Но още от откриването на радиоактивността, човечеството взима непрекъснати мерки за снижаване на дозовото натоварване на организма.

Доколкото е възможно, може да ограничим рентгеновите прегледи, да избягваме среда,където е възможно да се използват радиоактивни лъчения – дефектоскопски лаборатории, рентгенови кабинети, промишлени лаборатории и др.

Но какво да правим с естествения радиационен фон?

Може ли да сме сигурни, че там където живеем, няма повишена радиоактивност? И то не злонамерено заложена, а от самите естествени материали?

Когато сме на почивка на морето или високо в планината, ако сме поседнали на огромните каменни морени на Витоша или живеем в къща или апартамент направена с гранитни камъни или тухли, може ли да оценим какъв принос дават природните или строителните материали в дозовото натоварване на хората?

Самите естествени камъни, почва, глина са носители на радиоактивни материали – наистина в нищожни количества, но и те варират в зависичмост от местото на добиване, състава и породата на скалите, почвата, пепелините и други. Хората изложения на тези минимални нива радиоактивност в продължение на години, заедно с добавеното облъчване от рентгеновите кабинети, радиационните аварии, експерименталните взривове на атомно и водородно оръжие непрекъснато натрупват съответните дози, кото могат да отключат редица онкологични заболявания и да доведат до сериозни здравословни проблеми, ако не се взимат допълнителни предпазни мерки.

 Интересно е изслеването на естесвеното облъчване на населението на Земята. Установено е, че радона (радон -222) формира 50%  от средната ефективна доза, дължаща се на естествените радиоактивни източници. Той е доминиращия фактор при облъчването на населението от естествени радиоактивни източници и втори главен виновник за получаване на белодробен рак след тютюнопушенето. А ако сте въздържател и не пушите, то радонът е на първо място по опасност!

Само в България няколко стотин души умират годишно от рак причинен от радона! В Ирландия годишната смъртност, дължаща се на радона е от порядъка на 150-200 случая.

Проблемът е забелязан и върху него започват систематични работи условно казано от 1980 година.

Но нека да направим кратко обобщение на проблема РАДОН.

 Какво представлява радона?

  • Радонът (Радон-222) е благороден, радиоактивен газ без вкус, мирис с период на полуразпад 3,82 дни. Той е от семейството на Урана (U 238), като се получава от радиоактивното разпадане на Радия (Ra 226 с период на полуразпад 1600 години).

 Само ще отбележим, че различното съдържание на естествените радионуклиди уран-238, радий-226, торий-232, калий-40 в почвите се дължи на наличието и разпределението им в почвообразуващите скали. За разлика от тях, техногенните радионуклиди попадат в почвения слой предимно с глобалните атмосферни отлагания и са следствие от надземни ядрени взривове и аварии в обекти на атомната енергетика, какъвто е случаят от 1986 г. в чернобилската АЕЦ или последната голяма ядрена авария (Фукушима – Япония).

 Защо радонът е проблем?

- Радон, както казахме е благороден радиоактивен газ без вкус и миризма. При вдишване на Радон, той не се задържа в дихателната система на човека. Радонът отделя краткоживеещи дъщерни продукти, които именно се отлагат в белодробната тъкън. Въпреки, че белият дроб има реснички, които са способни да предпазят белия дроб от някои постъпленияи и замърсявания, тези краткоживущи дъщерни продукти от деленето на радона се разпадат в белия дроб преди да се самоочисти, като се отделят алфа частици. Така се формира радиационната доза, която може да доведе до рак на белия дроб.

- Рискът от заразяване с рак на белия дроб от излагането на радон зависи от това колко дълго сте били изложени на облъчването, мощността на дозата, възрастта на човека, пол и възраст, пушач или не е бил изложения да облъчването, общо здравословно състояние и други.

- Размерът и разпределението на радиоактивните частици определят еквивалентната доза в белия дроб. Колкото по свободни са частиците толкова отлагането им в бронхиалните области на белия дроб са повече и съответно формират по-висока доза.

- Когато сте изложени за дълъг период от време на високи нива на радон, вие увеличавате риска от развитие на рак на белия дроб

- Радонът е в същата група на канцерогени продукти, като азбеста и тютюневия дим.

- Няма научни доказателства, свързващи радон с други видове заболявания на дихателните пътища или други видове рак.

По принцип всеки е изложен на някакво дозово натоварване от радон, така, че винаги има риск от заболяване.

Какви са пътищата на облъчване от радон и изложен ли съм на облъчване в собствената и къща или апартамент?

 

  • Благородният радиоактивен газ радон, може да проникне  в сграда от земята чрез малки пукнатини в подовете и чрез пукнатини, отвори и други празнини около тръбите или кабелите.
  • Радонът има тенденцията да се всмуква от земята в сградата, защото вътрешното налягане на въздуха в помещенията е малко по-малко отколкото на открито. Това се получава, защото обикновенно температурата на въздуха в помещенията е по висока от външната и следователно е с по-малка плътност от външния. Посоката на движение на възуха е от по-плътния въздух кам по-разредения.
  • Тъй като най-вероятния източник на радон е почвата, трябва да се изследват жилищни сгради на един етаж, или на сгради до третия етаж. При наличие на асансьорни шахти, стълбища и други отворени пространства, има вероятност да се намери радон и на по-високи етажи.
  • Единственият начин да разберете дали радонът е проблем в дома ви е да се тества жилището.
  • Ниватана концентграция на радон могат да варират между сградите. Ако ваши съседи са измерили повишена концентрация на радон, то и вие трябва да измерите концентрацията на радона във вашето жилище.
  •  Проблемът се усложнява от честата смяна на жилищата, от невъзможността да се проследи дозовото натоварване в дадено жилище през годините.
  • Необходимо е да се измери средногодишната концентрация на радон в жилищата.

 Въпреки че засега не съществува регламент, който урежда приемливо ниво на радон в домове или обществени сгради (считани за "жилища"), се очаква да се разработат норми за концентрациите на радона и да се взимат мерки ако те надхвърмят нормативно определените.

Преди няколко дни в България е приета е Програма за намаляване на въздействието на радона в сградите.

Тя е за периода 2013-2017 г. и целта е да намали и предотврати риска за здравето на хората от високи концентрации на радон в сградите.

 Мерки за намаляване на концентрациите на радон трябва да бъдат заложени в новите сгради, а в старите да се предприемат мерки за намаляване на концентрацията на радона.

Какъв е безопасния праг от концентрацията на Радон?

За съжаление мнението на специалистите е, че няма безопасен праг на безопасност. На базата на статистически изследвания се показва, че значим риск за белодробни заболявания се наблюдава при обемни активности около 200 Bq.m-3. При повишаване на обемната активност на радона в дадено жилище само със 100 Bq.m-3, рискът от белодробен рак се повишава с 16%.

Световната Здравна Организация (СЗО) препоръчва приемливо ниво от 100 Bq.m-3. Над това ниво задължштелно трябва да се предприемат мерки за намаляване концентрацията на радон в жилищата. Крайно ниво за относителна безопасност се приема стойността на обемна концентрация на радон 300 Bq.m-3. Строителството на нови жилища трябва да използват подходящи техники, които ще минимизират нивото и влиянието на радона. При стари жилища, трябва да се предприемат мерки също за снижаване на радоновата концентрация.

Измерване на Радона. Как да го извършим и колко често?

Дългосрочни Измерванията

Нивата на радона в жилищата могат да варират в широки граници в течение на времето. Не е необичайно да се набюдава помяна на концентрацията на радона в продължение на няколко часа или един ден. Промяната в зависимост от сезона е по-голяма. Най-високи стойности на радона се наблюдава в зимните месеци. В резултат на това е препоръчително да се прилагат дългосрочни измервания с продължителност обикновено от 3 до 12 месеца.

 Краткосрочни Измерванията

В редки случаи, може да се изисква и по-бърза индикация за концентрацията на радон. При такива обстоятелства краткосрочно измерване с продължителност по-малко от 3 ​​месеца (най-често от 2 до 7 дни) може да се извършат. Въпреки това, краткосрочните измервания трябва да се използват с повишено внимание, поради причините, цитирани по-горе. Продължителност на измерванията по-малки от 2 дни (48 часа) никога не са приемливи за определяне на концентрациите на радон за целите на оценка на необходимостта от коригиращи действия. Тъй като концентрацията на радона варира във времето, е силно препоръчително, резултатът от всяко краткосрочно измерване да се потвърди с "последващи действия" на дългосрочно измерване . В последващо измерване трябва да се направи на същото място като първоначалната оценка. Една краткосрочна мярка не е достатъчно надеждна база за взимане на решение за следващи действия.

Прибори за измерване на Радон

Има няколко устройства за измерване концентрацията на радон, които могат да бъдат използвани за проверка на жилищни и обществени сгради. Тези устройства се делят на две основни категории: тези, използвани за дългосрочни измервания (измерване за период с продължителност от 3 до 12 месеца) или тези, предназначени за краткосрочни измервания (периода на измерване, по-малко от 3 месеца и по-често 2 до 7 дни).

 Устройства за дългосрочни измервания

Alpha Track Detector

Тези детектори използват една малка част от специална пластмаса или фолио вътре в контейнер с филтър Въздухът се тества чрез обикновенна дифузия (пасивен детектор) или се изпомпва (активен детектор) през филтър обхваща отвор в контейнера. Когато алфа-частици от радона и неговите дъщерни продукти преминат през детектора, те оставят следи на активния слой.  В края на периода на измерване, контейнера се затваря и се връща в лаборатория за четене. Продължителността радон експозицията на следи в детектора  обикновено е от 1 до 12 месеца.

Електретен детектор

Това устройство се състои от специален контейнер от пластмаса, съдържащ  електростатично зареден диск – детектор (електретен). Детекторът е изложен през периода на измерване, което позволява на радона да дифундира през филтър покрит в отвор в камерата. Йонизация в резултат на разпад на радона води до намаляване на заряда върху електретния детектор. От намаляване на напрежението (разреждането) може да се оцени концентрацията на радона. Детекторите могат да се четат на място с помощта на специално устройство за анализ или да се изпрати в лаборатория за анализ. Този тип детектор може да бъде използван в продължение на 1 до 12 месеца.

Цифров датчик

Този детектор се включва в стандартен контакт(подобно на уредите за детектиране на въглероден оксид), и непрекъснато следи за радон. Това е пасивно устройство на базата на йонна камера. Тя позволява на собствениците да направят измервания на концентрацията на радон в различни зони на жилището. След като е включен в мрежата за първоначален период от 48 часа, устройството непрекъснато показва средната концентрация на радон.

Метод на лещите от очила

Алфачастиците от радона образуват следи в материала от който са направени лещите за очилата CR-39. Плътността на тези следи е попорционална на обемната плътност на радона разпределена във времето.

КОМПАКТ ДИСКОВ CD ИЛИ DVD метод.

Използват се дискове намиращи се дълго време при собствениците да жилища и се основава на чуствителния слой от поликарбонат с който е направен дискът да абсорбира радона от въздуха. Анализират се трековете на преминалите частици и от тях се съди за концентрацията на радона. По същество този метод предложен от Пресианов и неговите сътрудници от България използват компакт диска като твърдотелен детектор на алфа частици.

Устройства за краткосрочни измервания

Адсорбция с активен въглен

Тези устройства използват херметически съд, пълен с активен въглен и въздухът преминал през филтъра се филтрира. Детекторът е изложени на въздух за определен период от време. Радонът във въздуха адсорбира върху дървените въглища. В края на периода на измерване, контейнерът се затваря и след това се изпраща в лаборатория за анализ с помощта на сцинтилационен детектор. Въглен детекторите може да работят и при по-висока влажност. Тези устройства се използавт за измервания за периоди от 2 до 7 дни.

Сцинтилационен течен въглен

Този метод е много подобен на този с активен въглен детектор,  но използва малък флакон с активен въглен за вземане на проби на радон. След експозиция, флаконът се затваря и се връща в лабораторията за анализ с помощта на сцинтилационен брояч. Тези устройства също са за периоди от 2 до 7 дни.

Редица други специализирани методи за измерване също са на разположение за тестване на радона. Въпреки това, всички те изискват квалифицирани специалисти и / или специализирана аналитична апаратура за постигане на добри резултати за вземане на проби. Тези изисквания правят тези методи за измерване по-скъпи от тези, описани по-горе, и по този начин те не са често използвани за тестване радон в жилища или обществени сгради. Вместо това, тези методи намират широко приложение в изследователска работа или за оценка на успеха на усилията за намаляване на радона.

 Изброените методи могат да се използват само за краткосрочни измервания.

 В момента се предлагат и съвременни лесни за употреба детектори

 

 

Обхват на измерване до 5 MBq/m3

Измерванията се визуализират на дисплей или компютър

Самозарядна батерия – 15 дни продължителна работа с едно зареждане.

6% точност след 48 часа измерване при 150 Bq/m3

  Какви са единиците за измерване на радон?

В Международната система единици ( SI) е прието концентрацията на радон да се измерва в Бекерел на кубичен метър ( Bq / m 3 ). 1 Бекерел е 1 разпад за 1 секунда, другата единица която често се използва е Кюри - 1 Ci = 3,7.1010 Bq.).

За да може да се реагира едекватно и да се понижи риска от рак на белия дроб трябва да се провеждат мащабни проучвания на отделните сгради. Да се направят карти на „висок риск” като се правят дълговременни наблюдения – минимум година.

Какви мерки трябва да се предприемат зависи от това какъв е източника на радона и каква е неговата концентрация.

При всички случай, ако ви е грижа за вашето и на вашето семейство здраве, трябва да се вземат мерки за определяне на концентрацията на радон в жилищата и мерките,които трябва да се изпълнят, ако концентрацията на радон е висока.

0 / 6
Рейтинг: 6 / 6 от 3 потребители

Реклама:

Коментирай

Попълнете кода от изображението:
IBD.bg ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.
коментари6
Valpet 04.02.2017

От една страна е известно, че радонът се използва в медицината за лечение на редица заболявания. От друга страна не се знае какви са неговите безопасни (а следователно и опасни) концентрации. Но въпреки това се намират "специалисти", които да вдигат шум по темата за радона. Моля, не им вярвайте!

фифи 16.01.2017

Норма 100 Бекерела, 200, 300... Защо заблуждават хората?!? От радона било лъчението - дрън, дрън! Едно време по физика учехме, че фоновото радиоактивно облъчване е средно 11 разпада в минута! А сега 100 било допустимо, 200, максимум 300. Истината е, че или някой някъде си прави опити с радиоактивни вещества, или изхвърля радиоактивни отпадъци в големи количества, при което обикновените хора страдат от облъчване без да знаят за това!! Къде мислите че изхвърлят отпадъците от атомните централи?!? Отработения уран? Как се съхраняват, как и къде се утилизират, какво става с тях?!? Никой не ви дава отчет за това!! И после - ами ще се разболеете от рак щото сградата, в която живеете е на кофти място! Дрън, дрън! Значи ти сам си си виновен за това, което ще стане с теб! Нямам думи...

Leo 09.06.2015

That's the best answer by far! Thanks for coigirbutnnt. http://mvswyh.com [url=http://tioypknvfta.com]tioypknvfta[/url] [link=http://imdphicfb.com]imdphicfb[/link]

Dustin 09.06.2015

At last! Someone who undsdstanre! Thanks for posting!

Jose 08.06.2015

That hits the target peyrfctle. Thanks!

Веселин Христозов 25.05.2015

Абсолютна идиотия и поредната лобистка акция на строители и подкупни "учени" с цел издояване на нови пари.Аз самият съм ходил 3 пъти на младини на инхалации в Момин проход с пара от радоновите извори за да си лекувам тежък хроничен фарингит.По логиката на лобистите съм получил "смъртоносна" доза радиация,но фарингита ми изчезна!!!Имам си и нормални деца и внуци,и на 67 все още не съм хванал рак на белите дробове...Не вярвайте на мафиотските лобисти па били те и от Америка или Германия!!!

Предишна статия Следваща статия

АКЦЕНТИ

Присъединете се към нас