Физика

Съзнанието като портал към Вселената или отвъд квантовата физика

Една поредица от няколко статии за съзнанието, сънищата и религията от гледна тока на нова хипотеза за второто измерение на времето....

КВАНТОВА ВРЕМЕВА ИНФЛЕКСИЯ И ПРОЯВЛЕНИЕТО И В СЪНИЩАТА И МЕДИТАЦИЯТА ЧАСТ 2

Нужни са нови хипотези за обяснение функционирането на мозъка и въпросите за съзнанието. Дори квантовата механика няма да е достатъчна без нови идеи....

КВАНТОВА ВРЕМЕВА ИНФЛЕКСИЯ И ПРОЯВЛЕНИЕТО И В СЪНИЩАТА И МЕДИТАЦИЯТА

Една нова хипотеза коренно преобръща представите ни за сънищата и медитацията и отражението и в биологичния живот. КВАНТОВА ВРЕМЕВА ИНФЛЕКСИЯ ЧАСТ I Преди години имах един преподавател по ...

СЕМАНТИЧЕН МОДЕЛ НА ИДЕИТЕ НА СПЕЦИАЛНА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТ – ЧАСТ 2

Модел за визуализация на физическата реалност, принцип на инерция и СТО Анотация Хипотетичната среда, наречена ефир, е въведена във физиката като среда в която светлината се разпространява к...

СЕМАНТИЧЕН МОДЕЛ НА ИДЕИТЕ НА СПЕЦИАЛНА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТ – ЧАСТ 1

Най-естественият подход в усилието ни да осъзнаем семантиката на идеите в специалната теория на относителност е да моделираме представите си така, че да разкрием структурното съдържание на т...

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ТЕЛАТА НА РАЗСТОЯНИЕ ЕДНО ОТ ДРУГО

Как един заряд разбира дали да привлича или да отблъсква друг заряд на разстояние от него и после, колко да го привлича или съответно колко да го отблъсква....

BEING OF THE WORLD – EVOLUTION OF ITS SPACE-TIME DIMENSIONS THAT FORMED STRUCTURING OF MATTER

Dark matter particles exist solely in the second dimension of time. Lines of their stories in space and time are discrete respectively for us as observers - macroscopic bodies.

Дизайн на експеримента

Един пример за използване на техниката за планиране на експеримента - Design of Experiment (DoE)

АКЦЕНТИ

Присъединете се към нас