Астрономия

Небесен диск от Небра става част от документалното наследство

През юни 2013 г. Небесният диск от Небра е включен в Регистъра на ЮНЕСКО „Memory of the World“ (световно документално наследство), като най-старото конкретно изображение на космически феноме...

Паралени Вселени във второто измерение на времето

Обяснение на съществуването на паралелни вселени, черна материя и тъмна енергия с второто измерение на времето....

Слънчева буря се насочва към Земята

Днес, 13 април, след полунощ, силна слънчева буря ще достигне Земята На 11-ти април в 07:16 часа UT (03:16 часа ET), Земята ще бъде подложена на мощно излъчване от плазма и заредени частици....

10-те най-странни и неразгадани явления в Космоса

Разгледани са накратко едни от най-вълнуващите обекти и явления в Космоса. Обяснението на накой от тях принадлежи и на българския учен и специалист Д-р Людмил Димитров...

Да наблюдаваме Кометата C/2011 L4 (PANSTARRS) през март и април

След 10 март от територията на България ще може да се наблюдава реминаването на кометата C/2011 L4

Мисия до Марс

Предстои мисия до Марс през 2018 година.

Чудовищна черна дупка нараства с огромни темпове

Огромна черна дупка поглъща непрекъснато материя и се разрастгва до невероятни размери

Най-голямата черна дупка открита досега

Открита е най-голямата черна дупка

АКЦЕНТИ

Присъединете се към нас