Наука

Математика за деца до 6 годинки

Някои лесни метода за събиране, изваждане, умножение и деление за деца, които още не посещават училище.

Анатомия на предсказанията

Защо вярваме в хороскопите и предсказанията

Съзнанието като портал към Вселената или отвъд квантовата физика

Една поредица от няколко статии за съзнанието, сънищата и религията от гледна тока на нова хипотеза за второто измерение на времето....

КВАНТОВА ВРЕМЕВА ИНФЛЕКСИЯ И ПРОЯВЛЕНИЕТО И В СЪНИЩАТА И МЕДИТАЦИЯТА ЧАСТ 2

Нужни са нови хипотези за обяснение функционирането на мозъка и въпросите за съзнанието. Дори квантовата механика няма да е достатъчна без нови идеи....

КВАНТОВА ВРЕМЕВА ИНФЛЕКСИЯ И ПРОЯВЛЕНИЕТО И В СЪНИЩАТА И МЕДИТАЦИЯТА

Една нова хипотеза коренно преобръща представите ни за сънищата и медитацията и отражението и в биологичния живот. КВАНТОВА ВРЕМЕВА ИНФЛЕКСИЯ ЧАСТ I Преди години имах един преподавател по ...

ДЕТЕРМИНАНТА НА ФУНКЦИЯ НА ДВЕ ПРОМЕНЛИВИ

Дискретните числови матрици са правоъгълни или квадратни таблици от числа. Всеки елемент на дискретна числова матрица може да се разглежда като конкретна стойност на функция a(i,j), при конк...

СЕМАНТИЧЕН МОДЕЛ НА ИДЕИТЕ НА СПЕЦИАЛНА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТ – ЧАСТ 2

Модел за визуализация на физическата реалност, принцип на инерция и СТО Анотация Хипотетичната среда, наречена ефир, е въведена във физиката като среда в която светлината се разпространява к...

СЕМАНТИЧЕН МОДЕЛ НА ИДЕИТЕ НА СПЕЦИАЛНА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТ – ЧАСТ 1

Най-естественият подход в усилието ни да осъзнаем семантиката на идеите в специалната теория на относителност е да моделираме представите си така, че да разкрием структурното съдържание на т...

АКЦЕНТИ

Присъединете се към нас