Бизнес

БИЗНЕС НОВИНИ ОТ АВСТРИЯ Бюлетин за месец януари 2015

Интересен и много полезен бюлетин за всички, които се интересуват от бизнес възможности в Австрия Новини от Австрия ››› Бизнес възможности ››› Актуални и бъдещи събития ››› Публикации и виде...

БИЗНЕС НОВИНИ ОТ АВСТРИЯ - Бюлетин за месец юли 2014

Новини от Австрия; Бизнес възможности; Актуални и бъдещи събития; Публикации и видеа Полезни връзки.

НКЖИ с мащабна инвестиция в нови технологии

София,21 май 2014 г. – Използвайки възможностите за финансиране, предоставени от ОП “Транспорт”, Приоритетна ос 5 “Техническа помощ”,ДП “НКЖИ” стартира проект “Проектиране и внедряване на и...

Все повече телефонират през Интернет

28 % от частните ползватели на Интернет в Германия през 2013 г. са водили телефонните си разговори през Интернет или са провеждали видеоразговори (телефонни разговори с Webcam)....

Правото да отстраниш данни в мрежата

Управляващите интернет търсачки могат да бъдат задължение да отстра- нят от списъците на резултатите препратки към уебстраници с лични данни....

Бизнес новини от Австрия - бюлетин за месец април

Новини от Австрия; Бизнес възможности; актуални и бъдещи събития; Публикации и видеа; Полезни връзки

Ще има минимално трудово възнаграждение

От 1 януари 2015 г. Германия въвежда общо задължително минимално трудово възнаграждение от 8,50 евро бруто на час....

65 години Дружество Фраунхофер

Дружеството Фраунхофер празнува 65 години от създаването си. То е най-голямата организация за приложни изследвания в Европа....

АКЦЕНТИ

Присъединете се към нас